แม่สลอง เอ้าท์ดอร์

www.maesalongoutdoor.com

ณ. พื้นที่แห่งนี้

ในอดีตที่แห้งแล้งด้วยน้ำมือมนุษย์มีลำห้วยส้านเป็นความหวังของการพลิกฟื้น ทำให้เกิดพลังและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนจากผืนไร่ให้เป็นป่าใหญ่อีกครั้ง สายฝนที่โปรยปรายในเดือนพฤษภาคม เอื้ออำนวยให้เราเริ่มต้นปลูกกล้าพันธุ์ไม้หลายชนิด จากต้นกล้าเป็นต้นแกร่ง เต็มไปด้วย อุปสรรค เมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว ชาวบ้านเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรโดยวิธีเผาเพื่อให้ง่ายต่อการแผ้วถาง ไฟลุกลามไปทั่วไร้การควบคุมดูแล และนั่นคือปัญหาของเรา ต้นกล้าน้อยใหญ่มอดไหม้ไปในพริบตา เราดิ้นรนที่จะแก้ปัญหาโดยการทำแนวกันไฟจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ยังผลให้กล้าไม้ทั้งหลายเติบโต ดังพระราชดำรัสของในหลวงที่ตรัสว่า“ป่าสามารถฟื้นตัวได้เองโดยไม่ต้องปลูก ถ้าไฟไม่รบกวน”เราได้ประจักษ์แก่สายตา เมื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นงอกงามขึ้นเคียงข้างป่าปลูกอย่างน่าอัศจรรย์โดยอาศัยความร่วมมือของเหล่านกน้อย นักแพร่พันธุ์ไม้ในธรรมชาติที่หวนคืนสู่ผืนป่าอีกครา

อ่านต่อ